movitz_DSC6388 kopiaGreen City Ferries har som ambition att driva utvecklingen i
Stockholm mot ökad kollektivtrafik på vattnet med miljö-
mässigt hållbara fartyg. E/S Movitz byggdes om till eldrift 2014.
Trafiken mellan Stockholm City och Solna Strand drivs idag på
rent kommersiell grund. Intäkterna kommer idag från biljetter
och ombord-försäljning, men framför allt från våra sponsorer.

rgb-emh_logotyp_rgb

 

 

gjorde hela elektrifieringsprojektet möjligt

VKnorm

 

 

har varit huvudsponsor för linjen i 11 år

 

 

Humlegården Fastigheter

tillkom 2015

kort därefter även CapMan Real Estate