GCF första eldrivna färja togs i drift i Stockholm i början av augusti 2014. Med tyst gång genererar den  inga utsläpp, det är den första och enda färjan i sitt slag i världen.

Batteridrivna ubåtar som drivs enbart på el har funnits i över hundra år. Green City Ferries systerföretag, Echandia Marine, började redan 2007 att undersöka hur man kan ta denna ubåtsteknik “till ytan”. Det finns nämligen många miljöfördelar med att köra färjor på eldrift.

Läs mer på www.greencityferries.com